Make your own free website on Tripod.com
TOPIK : DAYA DAN GERAKAN
(TINGKATAN 2)

1.     _____________ ialah suatu tolakan atau tarikan yang bertindak ke atas sesuatu

        objek.

2.     Unit bagi daya ialah _______________

3.     Namakan alat untuk menyukat daya dalam unit Newton.

4.     Daya _____________ disebabkan oleh tarikan bumi yang menarik semua objek

        ke arah pusat bumi.

5.     Daya ______________ menarik bahan yang diperbuat daripada besi,keluli,nikel

        dan kobalt.

6.     Kutub magnet yang sama akan _________________ antara satu sama lain.

7.     Kutub magnet yang berlainan akan ______________ antara satu sama lain.

8.     Daya ________________ dihasilkan oleh cas-cas elektrik iaitu cas positif atau

        cas negatif elektrik.

9.     Daya ___________ dihasilkan apabila terdapat dua permukaan yang bergeser.

10.     ________________ ditakrifkan sebagai keupayaan melakukan kerja.

11.     ____________ dikatakan telah dilakukan jika daya ditindak ke atas sesuatu

        objek dan objek tersebut bergerak.

12.     Tenaga dan kerja disukat dalam unit ______________ .

13.     Kerja = Daya x ___________ .

14.     ______________ ditakrifkan sebagai kadar melakukan kerja.

15.     Fulkrum pada tuas kelas pertama terletak antara beban dan __________ .

16.     Beban pada tuas kelas _____________ terletak antara fulkrum dan daya.

17    . _____________ pada kelas ketiga terletak antara fulkrum dan beban.

18.     Papan jongkang-jongket adalah contoh tuas kelas ____________.

19.     Kereta sorong adalah contoh tuas kelas _______________ .

20.     Untuk tuas yang seimbang: __________ x Jarak daya = beban x jarak beban.

21.     Takal ialah sejenis mesin _____________ .

22.     Berat badan manusia disokong oleh lengkungan ___________ yang terdiri

          daripada tulang yang kuat.

23.     Bilangan tulang pada tulang___________ manusia ialah 33.

24.     _____________ ialah kedudukan badan semasa kita berdiri,berjalan atau

        duduk.

25.    Tulang _______________ memberikan bentuk pada badan.

26.     Tulang yang _______________ adalah lebih kuat daripada tulang padat

         yang sama panjang dan berat.

27.     Badan haiwan ______________ biasanya disokong oleh rangka luar atau

        bendalir badan.

28.     Akar ____________ pada pokok ru memegang pokok itu secara tegak dan

          kukuh supaya dapat menyokong semua dahan dan daunnya.

29.     Batang herba dapat berdiri tegak kerana _____________ air pada batang.

30.     Pokok peria memanjat dengan menggunakan ________________ .

31.     Tumbuhan akuatik seperti telepuk dapat berdiri tegak dalam air kerana ia

           disokong oleh daya ______________ air.

32.     ______________ ialah bahagian di mana dua hujung tulang bertemu.

33    . Dua jenis sendi utama pada badan ialah sendi lesung dan sendi __________.

34.     _______________ mengikat dua tulang supaya ia tidak terseliuh.

35.     _____________ berfungsi mengurangkan geseran antara hujung tulang.

36.     Sendi jenis ini membolehkan tulang bergerak bebas dalam semua arah.

        Sendi _________________ .

37.     Sendi jenis ini membolehkan tulang bergerak dalam satu arah sahaja.

        Sendi ________________.

38.     Lengan manusia digerakkan oleh sepasang otot yang disebut otot ________

        dan otot triseps.

39.     Pada lengan manusia, otot ______________ akan mengendur apabila otot

        biseps mengecut.

40.     Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan objek ialah pusat __________

        objek dan tapak objek.


[INDEKS]