Make your own free website on Tripod.com
TOPIK : MEMPERKENALKAN SAINS
(TINGKATAN 1)

1.     _______________ ialah susunan ilmu pengetahuan mengenai alam sekitar.

2.     _____________ ialah aplikasi pengetahuan Sains untuk keperluan manusia

        dalam kehidupan hariannya.

3.     __________ tidak boleh digunakan untuk memadamkan api yag disebabkan oleh minyak

        atau arus elektrik.
4.     1 _______________ = 1 per seribu meter.

5.     1 _______________ = 1 per seratus meter.

6.     1 kilometer = 1000 ___________ .

7.     Selain daripada benang dan pembaris meter, alat pengukur peta yang dikenali

        sebagai _______________ juga boleh diguna untuk menyukat panjang suatu

        garis lengkung.

8.     Diameter bola pingpong boleh disukat dengan menggunakan angkup _______.

9.     Untuk mengira luas bagi satu segi empat ________________, formula

        luas = tapak x tinggi boleh digunakan.

10.     ______________ suatu tempat ialah jumlah permukaan yang dilitupinya.

11    . Jika air diisikan ke dalam satu silinder penyukat, bacaan hendaklah diambil di

        aras _______________ meniskus.

12.     Jika merkuri diisikan ke dalam satu silinder penyukat, bacaan hendaklah diambil

           di aras _______________ meniskus.

13.     ________________ cecair boleh disukat dengan menggunakan silinder

        penyukat.

14.     1 liter = 1000 ____________

15.     1 ml = 1 ______________ padu.

16.     Unit S.I. yang digunakan untuk menyukat masa ialah ___________.

17.     _____________ sesuatu objek ialah kuantiti bahan (jirim) yang terkandung di

        dalamnya

18.    _____________ sesuatu objek tidak berubah di mana-mana tempat objek itu

        ditimbang.

19.     ___________boleh disukat dengan menggunakan neraca tuas.

20.     _______________ sesuatu objek bergantung kepada tarikan graviti

        terhadapnya.

21.     ______________ ialah alat yang boleh diguna untuk menyukat suhu.

22.     Suhu disukat dalam unit darjah ____________.

23.     Suhu air tulen pada 100 darjah celsius dikenali sebagai takat ________air.

24.     Pegang termometer pada batangnya. Jangan pegang pada __________nya.

25.     Termometer ______________ biasanya disenggat dari 35 hingga 42 darjah

        celsius.

26.     _____________ digunakan dalam termometer kerana ia mempunyai takat

        didih yang tinggi (357 darjah celsius).

27.     _____________ ialah proses mengasingkan pepejal daripada campuran

        pepejal dan cecair dengan melalukan cecair itu menerusi suatu bahan telap.

28.     Untuk mendapatkan nyala ___________ lubang udara penunu bunsen hendak-

            lah ditutup.

29.     Nyala tak berkilau boleh dihasilkan jika lubang udara penunu bunsen di _____

        ______________ .

30.     _____________ pada mikroskop berfungsi untuk mengawal cahaya yang

        sampai ke kanta objektif.

31.     Kuasa____________ = kuasa kanta mata mikroskop x kuasa kanta objektif

32.     Satu daripada sumbangan Sains dan Teknologi ialah memajukan sistem perhubungan dan

            ___________________ dengan adanya telefon dan  satelit.

33.     Jangan __________________ dan menghidu bahan-bahan kimia kecuali

            jika diarahkan oleh guru.

34.     Pemadam api buih dan pemadam api soda asid sesuai bagi memadamkan

        api yang disebabkan oleh____________________yang terbakar.

35.     _____________________pengetahuan sains adalah merupakan teknologi

        sains.

36.     Pengetahuan sains adalah sangat penting untuk pembangunan dan

        __________________ sesebuah negara.

37.     Satu daripada jenis kemalangan di makmal ialah _____________________

        elektrik.

 


[INDEKS]