Make your own free website on Tripod.com
JAWAPAN
TOPIK : KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP

1. ORGANISMA

2. HABITAT

3. MIKROORGANISMA

4. ALGA

5. VARIASI

6. SEL

7. ORGAN

8. NUKLEUS

9. VAKUOL

10. KLOROPLAS

11. HAIWAN

12. MEMBRAN

13. SISTEM

14. PUTIH

15. MERAH

16. SPERMA

17. OVUM

18. PENCERNAAN

19. JANTUNG

20. OKSIGEN

21. PERKUMUHAN

22. URETER

23. PEMBIAKAN

24. VERTEBRATA

25. DIKOTILEDON

26. LUMUT

27. AMFIBIA

28. MAMALIA

29. AMFIBIA

30. MONOKOTILEDON

31. SELARI

32. TUNJANG

33. SPORA

34. SAPROFIT

35. DALAM

36. LUAR

37. AMFIBIA

38. INVERTEBRATA

39. KLOROFIL

40. KULAT
 
 
 

 
 


[KEMBALI KE SOALAN]